Datum objave: 2021-06-01

febi: Za tihe, efikasne kočnice

Buka, vibracija, grubosti

febi priprema FINALLLL.jpg

Pojava buke, vibracija i grubosti može uticati na prijatno iskustvo vožnje bilo kog vozila. Buka kod kočenja stvara se vibracijom visokog tona koju možete čuti. Zamislite da vlažnim prstom pratite obod vinske čaše u kojoj se nalazi voda. Staklo odjekuje i stvara se zvuk. Vibracija se stvara trenjem uzrokovanim tragom prsta oko ruba čaše. To zauzvrat odjekuje unutar čaše u kojoj se nalazi voda, stvarajući tako zvuk. To je isti princip koji se primjenjuje za buku i vibracije koje nastaju trenjem između kočionih obloga i diskova. One se prenose na kočiona klješta. Kao rezultat toga, cijeli kočioni sistem odjekuje i stvara neugodnu buku.

Suzbijanje buke

Moraju se uzeti u obzir mnogi faktori koji suzbijaju buku kod kočenja i vibracije. Oni obuhvataju kvalitet materijala, oblik i torziju komponenata, okruženje vožnje, brzinu vozila i temperaturu kočnice. Buku često izazivaju vibracije obloge na disku, gdje nije ostvaren puni kontakt. To takođe može biti uzrokovano kvarom ili neispravnim dijelovima kao što su podmetači i igle koji su izgubili svoju zategnutost, stvarajući zvučne talase.

Ovi zvučni talasi mogu biti ili visoke vibracije koje možete da čujete ili niske vibracije koje možete da osjetite.

Svođenje vibracija i buke na minimum

Tokom razvoja nove febi kočione obloge, koriste se mnoge tehnologije kako bi se poboljšala udobnost i za vozača i za putnike, svodeći na minimum ove neprijatne vibracije i buku. febi poštuje ili premašuje specifikacije OE za kočione obloge, time zadržavajući originalne proizvođačke prednosti i svojstva – kao što je nagib i/ili dodavanje proreza za „podešavanje“ obloge kako bi pravila manju buku. Nagibi i prorezi mijenjaju prirodnu frekvenciju na kojoj kočnica oscilira, tako da funkcioniše tiše od kočione obloge bez ovih karakteristika. Postoje i razne vrste podmetača koji se takođe mogu postaviti na čeličnu potpornu ploču kako bi se prigušile vibracije između obloge i klješta.

Ove podloge djeluju poput jastuka; apsorbuju vibracije koje stvaraju buku. Neki podmetači mogu imati presjek polumjeseca, što omogućava klipu da pritisne kočnicu pod željenim uglom, time smanjujući buku i stvarajući ujednačeno i ravnomjerno habanje obloge. Obično se postavljaju na direkcione kočnice koje se mogu instalirati samo u jednom pravcu. Kočione obloge se takođe mogu isporučivati sa kopčama ili oprugama protiv zvečanja koje svode na minimum kontakt između obloga i klješta kako bi se dodatno prigušile vibracije tokom početnog korištenja obloge. Postoje obloge sa dodatnom težinom: težina se dodaje se tokom faze razvoja da bi se smanjile vibracije i buka.

Servisiranje kočionog sistema

Pri servisiranju i zamjeni frikcionih komponenata kočionog sistema, postoji nekoliko važnih dijelova koje treba provjeriti kako bi se osigurala ispravna funkcionalnost i svela na minimum neželjena buka kočnica. Tu spadaju stanje kočionih klješta i nosača, kao i bilo koji drugi gvozdeni dijelovi, da biste vidjeli da li su pohabani, pokvareni ili korodirani. Kada montirate nove kočione obloge, vodite računa da se ukloni korozija sa spojnih mjesta obloge i klješta i da se uklope novi gvozdeni dijelovi kočnice. Podmažite spojna mjesta kako biste osigurali slobodno kretanje i efikasno kočenje korištenjem febi keramičke paste protiv zaglavljivanja. Izbjegavajte upotrebu bakrene masti jer to potencijalno može uticati na ABS signale i podstiče galvansku koroziju. Takođe spriječava slobodno kretanje kočione obloge, što takođe može biti izvor buke.

Ako kočioni diskovi imaju duboke posjekotine ili ivice, i njih ćete morati da zamijenite jer hrapave površine izazivaju buku. Takođe osigurajte da su čvorišta čista i provjerite da li ima bočnog isticanja pomoću kontrolnog indikatora brojača. Zatim provjerite tolerancije sa podacima proizvođača vozila prije nego što montirate nove diskove. Važno je očistiti površine čvorišta prije zamjene kočionih diskova jer u protivnom može doći do podrhtavanja kočnica. Za tihe, efikasne kočnice, obavezno uklopite kvalitetne dijelove kočionog sistema i odgovarajuću dodatnu opremu iz širokog asortimana kompanije febi kad god servisirate kočioni sistem. Oslonite se na cijeli asortiman dijelova OE usklađene rezervne dijelove kompanije febi. Cijeli asortiman dijelova za kočione sisteme možete pronaći na: partsfinder.bilsteingroup.com.

Inter Cars Bosna i Hercegovina je ovlašteni distributer febi kočionih komponenti za teretna vozila. Naša kompanija nudi široku ponudu kočionih sistema po izuzetno konkurentnim uslovima. Za detalje oko asortimana i cijena, te uslova saradnje, obratite se našim prodajnim predstavnicima ili najbližoj Inter Cars poslovnici.

Za ostale informacije i saradnju posjetite ili kontaktirajte najbližu IC poslovnicu:

Poslovnica Sarajevo - Viber: 061 444 546 - tel. 033 408 696
Poslovnica Doboj Jug - Viber: 061 224 769 - tel. 032 205 443
Poslovnica Živinice - Viber: 063 693 004 - tel. 035 281 642
Poslovnica Brčko - Viber: 061 138 834 - tel. 049 411 191
Poslovnica Bijeljina - Viber: 060 400 0901 - tel. 055 424 222
Poslovnica Bihać - Viber: 062 020 204 - tel. 037 311 498

Posjetite i febi stranicu.